Ένα τεράστιο, με βάρος 4,000 λίβρες ρομπότ αράχνη. Συνολικά 6 υδραυλικά πόδια και… ένα θεότρελο σχέδιο στο Kickerstarter!

Το Stompy είναι πνευματικό τέκνο του Project Hexapod, ομάδα καθηγητών και σπουδαστών από τον Somerville, Massachusetts των ΗΠΑ για ένα ρομπότ που θα ανεβαίναι κορφοβούνια με 2-3 μίλια/ώρα και βάρος ώστε να βοηθήσει π.χ σε καταστροφές. Έχει ολοκληρωθεί το 80% του σχεδιασμού του Stompy: “Once we finish the robot, we’ll have a series of demo days and festivals where we give rides, let people drive, stomp things for fun, and more!” λέει η ομάδα.

Nice…