Ναι, είναι χαριτωμένο το Lego Submarine που βλέπετε στο βίντεο!

Είναι επίδειξη το τι μπορεί να κάνει το Underwater Vehicle με τα LEGO Mindstorms NXT brick και άλλα LEGO στοιχειά.

Ο Lego builder “Brane” δημιούργησε αυτό το υποβρυχιάκη και ένας Xbox το χειρίζεται για 20 λεπτά κάτω από το νερό.