Το 6ης γενιάς iPhone απέχει μερικές εβδομάδες και το UBREAKIFIX.com έστειλε στο BGR εικόνες από εκείνα που είναι, κατά τις πληροφορίες, της μπροστά πλακέτας του iPhone. Το Apple “next iPhone” θα έχει οθόνη στις 4”, 4G LTE, NFC και 7.6” πάχος.

Εμφάνιση στις 12 Σεπτέμβρη και πώληση στις 21, όπως ξέρουμε…