Το Sight με πολύ επιτυχία μπορεί και δίνει το παράδειγμγα μιας ζωής με τεχνολογία augmented reality…

… αλλά και τα αποτελέσματα. Η σύντομη futuristic ταινία του κου Eran May-raz και του Daniel Lazo, μας δείχνει πως ζούμε με virtual reality, και το project των κυρίων για να πάρουν πτυχία από την Bezaleal Academy of Arts in Jerusalem είναι ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!

Sight from Sight Systems on Vimeo.