Με το “Something Smart Is Coming” που φαίνεται και με βάση το βίντεο, η Samsung θα φανερώσει κάτι σε Windows 8…

Φαίνεται σαν laptop/ultrabook με Windows 8 ενώ σε μια εικόνα στην Facebook page ίσως καταλαβαίνουμε πως είναι υβρίδιο, κάτι σαν Windows 8 tablet με keyboard dock. Στην IFA λοιπόν…