Με ένα συναρπαστικό YouTube ξεκινάμε που δείχνει την πορεία του Ανθρώπου από τη γέννηση μέχρι τα 100 σε μερικά λεπτά!

Γύρισμα που έγινε στο Άμστερνταμ και έχει κοντινά πλάνα ατόμων, close-up που λένε δυνατά την ηλικίας τους και ετοιμάστηκε από τον χρήση του YouTube user, κο Filmersblog τον περασμένο Οκτώβρη.

“My aim was to ‘collect’ a group of 100 people, from age 0 to 100. At first my collection grew fast, but slowed down when it got down to the very young and very old. The young because of the sensitivity around filming or photographing children and the very old because they don’t get out of the house much,” λέει ο user ενώ υπάρχουν 101 άτομα συνολικά και αθροιστικά 5050 χρόνια. Το πιο δύσκολο δε ήταν να βρεθεί 99χρονος (…)