Μερικά βίντεο, ‘μιλούν’ πιο δυνατά από τις εικόνες. Μια μηχανή που κάνει intro στην στην αγορά..