Φαίνεται απίστευτα περίεργο μια τάξη ανθρώπων με αντιλήψεις από τον 7ο αιώνα μ.χ να χρησιμοποιού φεύτικους λογαριασμούς Facebook και να υποδύονται ελκυστικές γυναίκες για να προσελκύσυν στρατιώτες από την Αυστραλία…

Κι όμως, σε ενημερώσεις για θέματα ασφάλειας πριν στρατεύματα βρεθούν στο πεδίο μάχης, γίνεται ανάλυση χρήσης του Facebook και του geo-tagging με ψεύτικα προφίλ από το περασμένο Μάρτιο.

“The Taliban have used pictures of attractive women as the front of their Facebook profiles and have befriended soldiers,” λέει η έρευνα και αναφέρεται σε data mining και ανάλυση συμπεριφορών που γίνεται με αυτό τον τρόπο.

Είναι δε τόσο βαθειά η συζήτηση που φτάνει και σε ενδεχόμενη απαγόρευση πρόσβασης σε αυτά τα site που έχει συζητηθεί.