Δεν υπάρχει αλλά το CliQ concept μας το προτείνει για τη Land Rover. Ένα μικρό EV με ένα “remixable” εξωτερικό και ιδιαίτερα οικολογικό, ιδέα του κου Thomas Gilbert


Read more at http://www.yankodesign.com/2012/09/13/little-land-rover/#cHdjed2ahOkfvsfm.99