Το Super Slim PS3 τελικά θα φτάσει και θα έχει ενσωματωμένη 12GB flash μνήμη ή έναν 500GB σκληρό. Και σαν επιβεβαίωση, το Polygamia.pl δείχνει εδώ, και εικόνα με ημερομηνία την 28η Σεπτέμβρη…