Και για να δούμε τι έχουμε από την πλευρά των ‘εχθρών’…