Μια ακόμη ματιά στο prequel του Peter Jackson πριν το The Lord of the Rings. Στις 14 Δεκέμβρη του 2012.