Δεν θα κυκλοφορήσουν Ευρώπη αλλά οι Japanistas απολαμβάνουν σκληρούς  2 και 3ΤΒ ala Sony…

Νice design..