Οι κύριοι κατάφεραν στο N4BB να βρουν ένα BBM για το Blackberry 10 και έριξαν ένα demo βίντεο με χαρακτηριστικά.

Σημειώνουν πάντως πως δεν είναι το τελικό BBM του Blackberry 10 που θα έχει και video integration. Για να δούμε..