Οι λεπτομέρειες στο official Google+ account…

Φαίνεται λοιπόν πως τα trailers αρχίζουν να εμφανίζονται πλέον και ένας user απλά ρίχνει ένα search term όπως “showtimes zip code” ή “showtimes city name” ώστε η Google να δώσει τις ταινίες που παίζονται κοντά του.

Ένα νέο gray button λέει “Trailer” στα δεξιά της λίστας των ταινιών και… voila. Μετά εμφανίζεται ένα pop-up window ενώ γίνονται streamed από ένα “Googlemovietrailers” YouTube account, χωρίς όμως να μπορείς να κάνεις browse σε videos του account.

Καλό.