Οι κύριοι στο The Slow Mo Guys πήραν έναν Molotov Cocktail και μας δίνουν σε ένα μαγευτικό κοκτέϊλ από 2,500 καρέ την απίστευτη διαδικασία της πιο κοινής βόμβας.