Το iFixit άνοιξε το νέο gadget σε… κομάτια και αυτό είναι το εσωτερικό του super-slim PlayStation 3 της Sony…

Φαίνεται να μοιάζει εσωτερικά με το PlayStation 3 το νυν, αλλά πιο απλό στην επισκευή ενώ το iFixit δίνει 7 στα 10 για επισκευή αφού ειδικά ο σκληρός αλλάζει εύκολα.

Από την άλλη το iFixit δεν… αρέστηκε με το sliding disc tray.


Περισσότερα εδώ.