Τι ιδέα και αυτή του κυρίου Ardavan Mirhosseini

Το EcoCharge system concept του κου Ardavan Mirhosseini είναι ένα φορητό σύστημα που λειτουργεί όπου υπάρχει θερμότητα. Τι κάνει; Χάρη σε μια εύκπαμπτη μαγνητική επιφάνεια, κολά σε κάθε μεταλική επιφάνει ενώ με μια OLED οθόνη μας ενημερώνει πως <a href=”http://www.yankodesign.com/2012/10/03/cook-n-charge/”>φορτίζει </a>μια συσκευή μας φορτίζει.