Το Electropolished Steel Foosball Table ($4,000) έχει κατασκευαστεί στην Ισπανία από ειδικό ατσάλι – electropolished steel, και ξύλο iroko. Μεταλλικοί παίκτες με ισοσταθμιστές όταν δεν είναι το έδαφος λείο. Cool.