Μια αναβάθμιση ουσιαστικά του 2009 spec CDJ2000 που δουλεύει με τα σημερινά media όπως CD, laptops (με τοα Serato/Traktor), USBs και HD.

Το βασικό χαρακτηριστικό που αρέσει είναι το Beat Sync” που “lets you choose which new songs are automatically beat-matched to the master deck” και έτσι οι “DJs can now focus on taking their performance to new heights through their mastery of loops, cues and new live edit functions, all perfectly in sync.”

Η εταιρία λέει:

“The CDJ-2000nexus makes mixing in-key effortless. Tracks are analysed by rekordbox and the CDJ-2000nexus browser incorporates a simple traffic light system that shows you which songs will mix well with the master deck.”

Είναι άρα πλατφόρμα που κάνει syncs σε tracks μέχρι και σε 4 μηχανάκια και σε ενημερώνει για τη mixability των tracks με ότι παίζει στο master.

Για mixing και hustling με τα tracks…