Το δημιούργημα είναι της εταιρίας Carryspeed και ονομάζετ MagFilter…

Μια σειρά από μαγνητικά φίλτρα που τοποθετούνται σε compact κάμερες. Αρχικά σε 36mm και 42mm διάμετρο  υπάρχουν στο Amazon ενώ το βιντεάκι είναι επεξηγηματικό…