Ο κος Jim Darlymple ειδικός της Apple λέει: “I’ve never seen this video,” και το postάρισε στο website The Loop.

Φαίνεται πως σε αυτό το 20 λεπτών βίντεο έχουμε την εποχή της δημιουργίας της NeXT: το πρώτο project του μεγάλου guru από την έξοδο του από την Apple το 1985.

Εξαιρετικό, με logo που σχεδίασε ο θρυλικός Paul Rand, ομιλίες “brainstorming sessions” με τον Jobs και άλλα απίθανα.