… έστησαν οι Κορεάτες για να προωθήσουν τα high-res μόνιτορ τους!

Η LG για να δείξει πόσο ‘ζωντανή’ είναι η εικόνα, έβαλε στο κάτω μέρος του ανελκυστήρα οθόνες και κινηματογράφησε τις αντιδράσεις καθώς φαίνονταν το πάτωμα να ‘χάνεται’..!