Ωραία πράγματα έχει ο διαγωνισμός red dot όπως αυτό που πήρε red dot award: luminary – το πανέξυπνο Float Base Station των Huang Hsin Ya & Huang Pin Chen

Temporary emergency communication station.