Είστε ένας Mobile Superhero; Χρησιμοποιείτε mobile apps για να αυξάνετε την παραγωγικότητα; Η λεγόμενη super-connected workforce στη σύγχρονη ζωή χρησιμοποιεί apps των smartphones για business δουλειά και η Unisys έκανε έρευνα με την Forrester Consulting όπου σύμφωνα με το mashable ερεύνησε 590 εταιρίες. Συμπέρασμα; όσοι χρησιμοποιούν τις εφαρμογές έχουν 35% περισσότερες πιθανότητες να συνεργαστούν με όσους έχουν επίσης τέτοιες συσκευές.

Σουπερκινητάνθρωποι…