Το πανέξυπνο δημιούργημα του κου Hosun Ching είναι η ντουλάπα Walk-in Closet που μετατρέπεται σε ένα mini-fitting room με καθρέπτες και κάθε θήκη.

Ο κος Ching λέει: “The depth of a standard wardrobe is 60cm. That is simply not practical, because it means that you literally lose sight of your clothing; and what you don’t see, you don’t wear. Walk-In Closet is a smart storage unit designed to solve this problem.”

Απλά πανέξυπνο.

“The focus is on organisation and visibility. There are drawers for accessories and the reduced depth does away with those ‘hidden’ stacks.”