Πολλές αναφορές για το Call of Duty: Black Ops 2…

Πηγές του fudzilla λένε από Αμερική, Ευρώπη και Ασία πως έρχεται . Η δε Simply Games, διανομέας, λέει πως έχει παραδώσει τα Black Ops 2 τρεις ημέρες πριν την global release και στην Facebook page είχε παράδοση σήμερα.

Τι θα κάνει η Activision;