Η ιδέα του iFlash One απλή: να μπει το Bike Light μπροστά και πίσω και να δίνει εύκολα πολύ φως, αλλά και να βγαίνει απλά. AIAIAI