Έχετε μανία με το παιχνιδάκι που έχει αγοραστεί από την Facebook; Τώρα υπάρχουν και τα λεγόμενα  Instagram badges, ένας απλός τρόπος για να κάνεις promote και share των Instagram profiles σου…

Τα Instagram badges είναι παρόμοια  με τα  badges και buttons των Twitter, Google+ και Facebook.

Δείτε στο http://instagram.com/accounts/badges και επιλέγετε το icon μετά με copy της JavaScript και να κάνεις paste στ website, Tumblr ή το blog.