Με βάση αυτό το concept σχέδιο του κου Hojoon Lim με ακτίνες laser θα υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια χάρη στο Guardian laser system. Το σύστημα αποτρέπει να να περάσουν ταυτόχρονα οχήματα και πολίτες. Απλό.