Η ανάγκη για κάτι πιο πρωτότυπο οδήγησε σε κάτι σαν το VAKANT Design’s Fogger vertical planting unit.

Η VAKANT περιγράφει: “The Fogger is a highly efficient, vertical planting unit. Just take some pre-germinated vegetable seedlings of your choice and insert them with the neoprene plugs into the pillar, fill up the tank with water and the included organic fertilizer, and you are ready to start your own fully automatic cultivation!”

Τεχνολογία που ονομάζεται “fogponic cultivation technique”:“Up to six weeks the plants are self-sufficiently supplied with water and nourishment via a fogponic cultivation technique: Generated by an ultrasonic head the nutrient-rich fog flows around the roots that grow in the inside of the pillar. This way, a maximum oxygen supply is provided and the plants full growth potential is released.”

Καταλαμβάνει επιφάνεια μόνο 0,3 m² αλλά δίνει αραγωγή’ σε φυτά 3 m² και με κατανάλωση 4 watt. Για το σπίτι, hi tech gardening…