Καφές γαλλικός. Το Minibru Coffee Mug ($25) δίνει τη δυναότητα να έχεις γαλλικό – americano αν το θέλετε, σε 2-3 λεπτά, ενώ το 2ο στοιχείο αφαιρεί το κατακάθι και έχεις μια μερίδα άψογου καφές. Απλό.

Δείτε το ΚΑΙ σε βίντεο…