Ανεβαίνουμε…

Δεν μιλάμε για 4TB σκληρούς πλέον αλλά πιο πάνω. Ο My Book Live Duo, είναι ένα dual-drive RAID κουτί που με 8TB για $660 δίνει δύο user-serviceable 3.5άρηδες σκλήρούς και σε RAID 1 και RAID 0 configurations για boot.

Το 8TBάρι έχει και RAID. [Αυτά.]