Το οτοιχείο θα ονομάζεται “Quick View” και οι users θα ανοίγουν μια page από το κύριο website γρηγορότερα και πιο εύκολα…

quick-view

Ένας Google+ user, ο κος Wissam Dandan είδε πρώτος ένα “Quick View” button σε Wikipedia search result και έγραψε: “A neat option I am seeing in mobile search. For Wikipedia pages only. Can it be implemented on any other site?”

Πως δουλεύει;

Με κλίκ στο Quick View button πηγαίνεις σε μια πιο ελαφριά έκδοση της Wikipedia page. Η εταιρία δεν έχει πει κάτι επίσημα ενώ “Quick View” ονομάζεται το να βλέπεις PDF αρχεία στο Google Search σήμερα.