Πως αγοράζουμε;

shopperception

Το σύστημα Shopperception της εταιρίας Primesense με τη χρήση ενός “small 3D sensor” εξετάζει κάθε τρόπο με το οποίο κινούμαστε και αναλύει τη λεγόμενη μας “shopping behavior.”

Το σύστημα καταλαβαίνει πως αγοράζουμε και ψάχνουμε προϊόντα και την ανάλυση – aggregating, των data, δίνει μια real-time consumer response report, αναφορά δηλαδή για το πως αγοράζουμε.

Τι κάνει;

Δημιουργεί δε έναν ειδικό χάρτη, heat map, που δείχνει ποια προϊόντα επιλέγουμε κ.ο.κ.

Shopperception – Small Intro from Shopperception on Vimeo.

Big (Shopping) Brother…