Έχει πολύ καιρό πλέον που ακούμε και βλέπουμε πράγματα για το Project Glass και ακόμη και αν περιμένουμε πολλά, δεν έχουμε δει τίποτα τελικό…

Google-Project-Glass-virtual-keyboard

Υπάρχουν βέβαια οι πατέντες και τώρα μια νέα ιδέα φαίνεται να έρχεται με την Google filed Patent 20130016070. Τι δείχνει; το Google Glass να προβάλει ένα πληκτρολόγιο laser από τους σκελετούς γυαλιών.

Η εικόνα δείχνει να προβάλλονται commands στα Google Glass και οδηγεί σε ερμηνεία χρήσης κινήσεων – gestures για να εκτελείς διεργασίες.

Χμμ….