Το επονομαζόμενο Audi quattro Experience είναι μια μοναδική interactive installation με μια ειδική custom slot track – πίστα με ράγες, που ετοιμάστηκε από τον κο David Beattie της Slot Mods USA.

Audi quattro  Experience 2

Με Audi A4 slot αυτοκίνητα σε κλίμακα που ετοιμάστηκαν ειδικά και in-car κάμερες για εικόνα first-person (!) όπως και μοναδικά iPad-enabled χειριστήρια. Σας το είχαμε δείξει παλιά με το νέο ένα απίθανο behind the scenes βίντεο!

AUDI CANADA - Showcasing the Audi quattro

So cool.

The-Audi-quattro-Slot-Car