Απλό και minimal όπως και user-friendly designs out there. Δεν έχει καν  start button. Δείτε πως λειτουργεί.

Ωραίο κυρία Véronique Baer

Διαβάστε:

TECHNICAL SPECS
Power: 200 watts
Mixing time: 40 seconds (per process)

BASE
Brushless direct current motor
Aluminium monoblock housing
Height: 15.8 cm
Maximum diameter: 10 cm
Standby energy consumption: 0.5 watts
Automatic trigger mechanism (no start button)
Overheat control device
Weight: 1800 g

MIXING CONTAINERS
Copol (plastic/copolyester, BPA-free): 1000 ml
Crystal (glass): 850 ml
Steel (stainless steel insulated bottle): 650 ml
Height with Move: 25 cm
Height with Dancer: 26 cm
Maximum diameter: 9,2 cm
Height of Base with bottle on top: 39 cm

MIXING BLADE
Ground chrome steel
Packaging

Case: recycled PET
Carrier bag: recycled PET