Ερευνητές από το πανεπιστήμιο Caltech έχουν αναπτύξει ένα κύκλωμα που θα μπορεί να ‘επανασυσταθεί’ με τέτοιον τρόπο που θα συνεχίσει να λειτουργεί αν συμβεί μια αβαρία…

Terminator_Salvation

Ο κος Ali Hajimiri και η ομάδα του σχεδίασαν ένα τσιπ που έχει έναν δεύτερο επεξεργαστή ο οποίος ξεκινά να λειτουργεί όταν υπάρχει αλλού πρόβλημα στο κύκλωμα και έτσι συνεχίζουν να ολοκληρώνονται τα tasks ενώ το τσίπ θα μπορεί να διορθώνεται στην πορεία και για να είναι πιο αποδοτικό.

Η δε ομάδα δοκίμασε τις δυνατότητες ‘χτυπώντας’ το με laser που διέλυσε τα μισά transistors και το τσιπάκι σε μερικά milliseconds ξεκίνησε ξανά να λειτουργεί…

Η δε ομάδα λέει πως η τεχνολογία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε τσιπ.