…αν είχαμε απαλλαγεί από τα δίχρονα τερατουργήματα.

Ο σχεδιαστής κος Michał Markiewicz φαίνεται να έχει μια λογική λύση στα πολλά και συχνά ενοχλητικά οχήματα. Είναι το Multifunctional City Sweeper που θα μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντα τριών οχημάτων: σαρώνει, κουβαλά σκουπίδια και καθαρίζει από το χιόνι. Το Multifunctional City Sweeper μπορεί να χρησιμοποιείται έτσι όλο το χρόνο.


Απλό, σωστό.