Όπως φαίνεται, ο Barack Obama αποφάσισε να επενδύσει σε cyber security για το 2014…

Cybersecurity Photos

Η κυβέρνηση Ομπάμα θέλει να ενισχύσει την ειδική διοίκηση, την US Cyber Command με περισσότερα κονδύλια: “We must confront new dangers, like cyber attacks, that threaten our nation’s infrastructure, businesses, and people,” .

“The budget supports the expansion of government-wide efforts to counter the full scope of cyber threats, and strengthens our ability to collaborate with state and local governments, our partners overseas, and the private sector to improve our overall cybersecurity.”

obama

Αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν για τράπεζες και άλλα μέρη του συστήματος διοίκησης των ΗΠΑ, ο αμερικανός πρόεδρος θέλει να ενισχύσει τα “cybersecurity centres and analytics “in real time”.”

“This system will also develop and publish machine-readable interoperable technical standards that will allow for automated information sharing. The goal is for relevant pieces of information to make their way to authorised users throughout the government, to help connect the dots in identifying cybersecurity threats,” λέει η πρόταση με την κυβερνοασφάλεια να είναι ο ΜΟΝΟΣ τομέας όπου οι Αμερικανοί θέλουν να ενισχύσουν και όχι να μειώσουν τα κονδύλια: αοπό τα $800m σε $4.7 δις ενώ το Πεντάγωνο θέλει να κόψει συνολικά τον προϋπολογισμό κατά $3.9bn δις.

Στα $810m θα είναι μόνο το ποσό για τοπικές κυβερνήσεις και συμβούλια…