Πίσω στο 2009, η παλιά εκκλησία της Valer, μικρό χωριό στη Νορβηγία, χάθηκε από πυρκαγιά. Το αρχιτεκτονικό γραφείο Cebra από την Κοπενχάγη πρότεινε κάτι νέο και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.