…και πολλές ειδικές εκδόσεις που ετοιμάζονται για το Νοέμβρη.

Watch-Dogs

O Aiden Pearce ψάχνει στην πόλη του Chicago να βρει αυτούς που τον τιμώρησαν.

Watch-Dogs 2

Watch-Dogs 3

Watch-Dogs 4