Το νέο σύστημα έχει ετοιμαστεί στο Ισραήλ…

guardian-c

Είναι ένας ειδικός θόλος με αντίμετρα σε κοινό και υπέρυθρο φάσμα – hyper-hemispherical sapphire dome for directional and common infrared countermeasures, και στόχο έχει να προστατεύει τα αεροσκάφη με κάλυψη 240 μοιρών. Ετοιμάστηκε από το Crystals Division των Rotem Industries και είναι το πρώτο του είδους του σε παραγωγή.

Για τις επικίνδυνες ζώνες.