Η Τουρκία έριξε ένα μεγάλο, μη ανακοινωθέν πρόστιμο στην Boeing για πρόγραμμα της…

AEW

Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Ismet Yilmaz είπε πως οι πολλές καθυστερήσεις στο πρόγραμμα των πολλών δις, για ένα airborne early warning and control (AEW&C) σύνολο αεροσκαφών από την Boeing είναι η αιτία με πολλά ζητήματα στην ανάπτυξη του.

Με βάση το συμβόλαιο που υπεγράφη στις 23 Ιουλίου του 2003, για US $1.6 δις, η Boeing έπρεπε να παραδώσει 4 AEW&C αεροσκάφη στην Turkish Air Force το 2008.