Η Google αναβάθμισε το Google Play store για το Android στο 4.1.6….

Play

… με αρκετές αλλαγές. Σε νέα θέση και χρωματιστά τα home buttons (Apps, Games, Movies, Music, Books και Magazines), με αναβαθμίσεις στις Application pages και στη Wishlist ενώ το Android Police λέει πως το Update All δουλεύει και για apps με νέα permissions. Είτε σε over-the-air update, είτε σε APK file.

Play 2

Play 3

Play 4

Play 6