Ενδιαφέρον και αυτό…

Playstation 4

Ναι, θα ερχόταν η ώρα. Τα δύο μηχανάκια λένε ‘γεια χαρά’ στον αναλογικό κόσμο και θα είναι HDMI-only. Αυτό σημαίνει πως στην παλιά TV της γιαγιά θα το ξεχάσετε ενώ σε μια HDTV το λιγότερο που μπορείς να έχεις θα είναι 720p.

Αυτό. Προς γνώσιν και – ψηφιακή – συμμόρφωση.