Το κανονικό; τα DVD μπορούν να ‘χωρέσουν’ 4.7GB data, ενώ τα ‘τεράστια’ Blu-ray φτάνουν και τα 128 GB (BDXL 4-layer).

1-000TB

Από την άλλη οι κύριοι στο Πανεπιστήμιο του Swinburne ισχυρίζονται πως είναι εφικτό να ‘χωρέσουν’ 1,000 TB σε ένα δισκάκι και αυτό σημαίνει ένα petabyte. Με αυτό τον τρόπο τα 1 και τα 0 σχηματίζονται σε πιο μικρά κενά ενώ κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη σημασία του ενός petabyte DVD!