Η εταιρία-κολοσσός ρίχνει υποστήριξη για 18 νέες γλώσσες στη Google Drive web app suite που περιλαμβάνει και Google Docs, Sheets και Slides.

google-drive

Στις νέες γλώσσες; Afrikaans, Amharic, Basque, Chinese (Hong Kong), Estonian, French (Canada), Galician, Icelandic, Khmer, Lao, Malaysian, Nepali, Persian, Sinhalese, Spanish (Latin America), Swahili, Urdu and Zulu.
και άρα συνολικά για το Google Drive 65 γλώσσες.