Φαίνεται πως η εταιρία θα αγοράσει τον κατασκευαστή solid-state drive sTec.

hitachi

Η προσφορά είναι για $6.85/μετοχή και $340 εκατομμύρια, 91% πάνω από το κλείσιμο της μετοχής και θα επικυρωθεί μέχρι το τέλος του 2013.

Το μεγάλο ψάρι…